• Κόπτης καρτών (καλούπι) 54Χ86 ή 60Χ88

  • Χώρα προέλευσης:

  • Κίνα Εγγύηση: 1 χρόνος

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies