• Χειροκίνητη μηχανή ψυχρής πλαστικοποίησης 1 μέτρου

  • Χώρα προέλευσης: Κίνα

  • Εγγύηση 1 χρόνος

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies