• 13040 Κοπτικό Α4 με δυνατότητα κοπής έως 40 φύλλα 80 γρ.

  • 13042 Κοπτικό Α3 με δυνατότητα κοπής έως 40 φύλλα 80 γρ.

  • Αυτόματη Πρέσσα.