• Κοπτικό trimmer 50 εκ. με δυνατότητα κοπής έως 30 φύλλα 80γρ.

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies