• Κοπτικό trimmer 1,3 μέτρων με δυνατότητα κοπής έως 5 φύλλα 80γρ.

  • Χώρα προέλευσης: Ταιβάν

  • Εγγύηση 1 χρόνος

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies