• Κοπτικό Α3 με δυνατότητα κοπής 10 φύλλα 80 γρ.

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies