Προϊόντα: COIL 4:1 CoilMac EX

ACM-EX41-Front-450px.jpg
  • Μηχάνημα βιβλιοδεσίας COIL 4:1 (Σαλιγκάρι).                        Ηλεκτρικη διάτρηση έως 20 φύλλων 80 γρ.                      Ηλεκτρικό πέρασμα σπιράλ.                                                            Δυνατότητα αποσύνδεσης συγκεκριμένων μαχαιριών                            

  • Δυνατότητα επιλογής βάθους διάτρησης                

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies