• Μηχανή βιβλιοδεσίας με συρμάτινο σπιράλ 3:1 Α4

 •  Δυνατότητα διάτρησης έως 20 φύλλα 80γρ.

 • Δυνατότητα σύνδεσης έως 120 φύλλα 80 γρ.

 • Η πρέσσα κλείνει σπιράλ από το Νο 6,4 mm έως το Νο 32 mm.

 • Χώρα προέλευσης: Γερμανία

 • Εγγύηση 1 χρόνος.

 • Μηχανή βιβλιοδεσίας με συρμάτινο σπιράλ 2:1 Α4.

 • Δυνατότητα διάτρησης έως 20 φύλλα 80γρ

 • Δυνατότητα σύνδεσης από 120 έως 250 φύλλα 80 γρ

 • Η πρέσα κλείνει σπιράλ από το Νο 6,4 mm έως το Νο 32 mm.

 • Χώρα προέλευσης: Γερμανία

 • Εγγύηση 1 χρόνος.

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies