• Μηχανή θερμής & ψυχρής πλαστικοποίησης Α3.

  • Διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας, πίσω κίνηση (reverse), ρύθμιση ταχύτητας,display ενδείξεων.

  • Διαθέτει 6 κυλίνδρους, 4 θερμενόμενους εσωτερικά με λάμπες και 2 ψυχρούς εξαγωγής του υλικ...

  • YouTube Social  Icon

210 7012082 - 210 7019401

Φαξ: 210 7524463

Δαμάρεως 139  Αθήνα

Τ.Κ: 11632 Ελλάδα

©2018 BY WOW! Computers Supplies